Finettes

Yhteystiedot

Joukkueenjohtaja | Team manager Kaisu Åström

Huoltajat | Chaperons Jonna Pelvo, Nina Salmenkaita

Rahastonhoitaja | Treasurer Tina Kuusela