Finettes

Ohjelma

Finettesin vapaaohjelma kaudella 2021-2022 on nimeltään Nuoren tytön päiväkirja.

Valmentaja Laura Spiridovitsh avaa taustaa kilpailuohjelmamme koreografiasta ja teemasta: 

”Luin aikuisiällä Nuoren tytön päiväkirjaa ja olin edelleen yhtä voimaantunut Anne Frankin ajatusmaailmasta kuin vuosia sitten itse Finettes-joukkueessa luistellessani. Päiväkirjan lukemisen jälkeen teema on ollut mielessäni jo muutaman vuoden. Olen saanut tehdä jo useamman vuoden yhteistyötä lähes kaikkien tämän kauden Finettes-luistelijoiden kanssa, ja joukkuetta kootessani koin, että teema sopisi erityisen hyvin juuri näille luistelijoille. 

Kilpailuohjelmaa rakentaessamme olemme tutkineet Nuoren tytön päiväkirjasta ennen kaikkea niitä ajatuksia, jotka antoivat voimaa Anne Frankille. Valmentajana olen saanut tukea aihepiirin tutkimiseen Anna-Leena Perämäen 2020 julkaisemasta väitöskirjasta. Perämäen mukaan niin Anne Frankille kuin muillekin toisen maailmansodan aikana eläneille keskeisiä henkisiä selviytymiskeinoja perheen ja läheisten tuen ohella olivat muun muassa vahvistunut kansallisidentiteetti, huumori ja vahva usko tulevaisuuteen. Anne Frankin päiväkirjassaan esittämissä ajatuksissa olikin valtavasti toivoa paremmasta tulevaisuudesta ja rohkeutta seistä omien arvojen takana. Toivon, että luistelijani saavat voimaa ja rohkeutta Anne Frankin ajatusmaailmasta kilpailuohjelmaa käsiteltäessä. 

Kilpailuohjelman koreografiassa tuomme Nuoren tytön päiväkirjan sivut jäälle ja pyrimme tuomaan esille erityisesti päiväkirjan teksteissä esille tulevan rohkeuden seistä omien arvojen takana sekä kyvyn nähdä valoa pimeyden keskellä. 

SM-noviisijoukkueen valmentajana koen tehtäväkseni valmentaa nuoria urheilijoita siten, että heillä olisi muutaman vuoden päästä mahdollisuudet kilpailla menestyksekkäästi lajimme maailman huipulla. Vuosittain ohjelmia rakentaessani pyrin siihen, että kilpailuohjelmaan on sisällytetty luistelutaidollisesti sellaisia osa-alueita, joita luistelijani tarvitsevat tulevaisuudessa kilpailuohjelmissaan. Lisäksi koen, että lajimme on suuntautumassa aikaiysempaa enemmän jäätanssin tavoin taiteen suuntaan, erityisesti ohjelmien tulkinnan ja liikekielen vaatimusten osalta. Maailman huipulla kilpailevilta joukkueilta vaaditaan enenevissä määrin sitä, että ohjelmat toteutetaan joka ikisellä solulla tulkiten ja tanssien. Tältä pohjalta halusin rakentaa näille upeille nuorille ohjelman, joka opettaa heille luistelutaidollisesti tulevaisuuden taitoja, mutta haastaa heitä myös tulkinnallisesti uudella tavalla. 

Mielestäni on myös hienoa, jos ohjelmaa käsittelemällä on mahdollista oppia taitoja myös arkielämää varten. Syksyn aikana olemmekin jo päässeet ohjelman tulkinnan harjoittelun ohella syventämään ymmärrystämme Nuoren tytön päiväkirjasta historiallisen empatian avulla sekä pohtimaan epätasa-arvoa ja ennakkoluuloja historian ja nykyisyyden kontekstissa historian ja yhteiskuntaopin opettajan Kaisu Åströmin johdolla. Anne Frankin toiveena olikin se, että hän pääsisi julkaisemaan päiväkirjansa, jotta juutalaisten kokema epäoikeudenmukaisuus tulisi näkyväksi ja tulevat sukupolvet ymmärtäisivät ennakkoluulojen ja epätasa-arvon vaarat, muun muassa siksi hän dokumentoi tietoisesti aikaansa Salaisessa siivessä. Anne Frankin isä, Otto Frank, toteutti toisen maailmansodan jälkeen Anne Frankin unelman ja toivoi, että kirjaa lukevat tulisivat tietoisiksi ennakkoluulojen ja epätasa-arvon vaaroista. (Anna-Leena Perämäki 2020; annefrank.org 2021).”